Monday, November 13, 2006

Swim Splits November 12th 2006

Warm up 300m drills, then:

1st 100m - 1' 47"
1st 150m - 2' 56"
1st 200m - 3' 58"

2nd 100m - 1' 53"
2nd 150m - 2' 58"
2nd 200m - 4' 00"

3rd 100m - 1' 56"
3rd 150m - 3' 00"
3rd 200m - 4' 05"

4th 100m - 1' 56"
4th 150m - 3' 03"
4th 200m - 4' 10"

Ended by 400m warm down

No comments: